bisolid идват на българскя пазар, за да задоволят нарасналото търсене на котли за изгаряне на твърдо гориво, като осигуряват по-висока ефективност и съответно по-ниска цена на отоплението.

Котлите от серия SAVER W са специализирани за дърва. По-високата ефективност в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво се постига благодарение на стоманена, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ). Предназначени са за отопление на едноетажни или двуетажни еднофамилни къщи или малки фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода.

Предимства:

  • Надеждната, компактна и опростена конструкция на котела позволява изгарянето на дърва за огрев (с дължина до 400 mm) при висока ефективност, което гарантира икономичен режим на работа и ниска цена за отопление
  • Възможност за изгаряне на определени видове агро отпадъци – дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци, брикети и въглища.
  • Пространството за зареждане с гориво е увеличено, като гарантира продължително време на работа между две последователни зареждания
  • Стандартно оборудван с термовентил за автоматично регулиране на дебита на въздух за горене, осигуряващ максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон
  • Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка
  • Котелът покрива европейските норми и изисквания за екологичност
  • Стандартно конструиран за лесен и бърз монтаж на пелетна горелка BISOLID