Пелетната камина Greyko Bijou е камина с водна риза, предлага се в модификации :10 KW ,16 kW и 25 kW . Тази камина има функция поддържане на огън, чрез която се пести гориво  и 3 степени на регулиране на мощността посредством модулация.

Пелетни камини GREYKO Bijou могат да се управляват чрез стаен жичен или безжичен термостат.Възможност за монтиране на WiFi модул и управление чрез интернет връзка. Вратата на камината може да бъде с ляв или десен монтаж. Топлообменникът е с вертикални димогарни тръби, благодарение на които камината е с  високо КДП и ефективност 93,5%. Цветовата гама на GREYKO Bijou е сиво,бордо и слонова кост.

Пелетни камини Greyko разполагат и с голям бункер с вместимост 45 кг., а препоръчителното гориво е дървесни пелети 6-8 мм.