За да бъде максимално ефективна инсталацията е задължително изготвяне на проект, въз основа на архитектурни чертежи и допълнително заснемане от експерт проектант.

Изграждането на инсталацията се извършва от екип сертифицирани специалисти  в хода на застрояване. Обикновено то включва :

  • Полагане на изолация
  • Направа подови серпентини
  • Прекарване на разпределителна тръбна мрежа
  • Направа отвори конденз(при необходимост)
  • Монтаж колекторно табло
  • Монтаж отоплителни тела( конвектори, радиатори, лири)
  • Предвижда се обособено  машинно място
  • Проби, настройки и пуск