За изграждането на качествена система за отопление и охлаждане, предварително се изготвя проект, въз основа на архитектурни чертежи, допълнително заснемане на място и задание от Инвеститора.

Проекта  трябва да отговаря на регламентираните наредби и нормативни документи.

За  създаване на комфортна отоплителна инсталация трябва да се имат предвид редица фактори, затова  ние изготвяме  детайлно предложение , изхождащо от нуждите и изискванията на нашите клиенти.