Котлите Sоlid 5000 W са пиролизни котли за икономично отопление с дървесина. Можете да разчитате на отоплителните котли Sоlid 5000 W – тяхната висококачествена камера гарантира много добро задържане на топлината и улеснява пълното изгаряне на дървесината. Освен това максимално ефективното използване на горивото и значително намаленото количество пепел дават чувствително намалени експлоатационни разходи и лесно използване.


Предимства:

  • Икономия на разходи за гориво благодарение на пиролизна технология
  • Гама отоплителна мощност 26 kW, 32 kW, 38 kW
  • Управляващо табло за регулиране на вентилатора и циркулационната помпа в зависимост от температурата на котелната вода
  • Допълнителна сигурност чрез вградена серпентина за защита от прегряване
  • Възможност за изгаряне на цели дървесни трупи
  • Лесно почистване поради малкото количество пепел
Solid 5000 W SFW 26 HF SFW 32 HF SFW 38 HF
Отоплителна мощност (kW) 12 – 26 13 – 33 15 – 38
Основно гориво дървесина с максимална влажност 20 % дървесина с максимална влажност 20 % дървесина с максимална влажност 20 %
Заместително гориво
Отвор за пълнене (mm) 430 x 240 520 x 280 520 x 280
Обем горивна камера (l) 86 114 138
Тегло (kg) 350 375 410
Размери H x B x L (mm) 1250x626x1035 1315x686x985 1315x686x1085