Viadrus U 22 C е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на твърдо гориво като въглища, битов кокс. Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при максимално работно свръхналягане до 0,4 МPа.

ПРЕДИМСТВА:

  • Висока надеждност и ефективност
  • Лесно обслужване и поддръжка
  • Не изисква висока тяга на комина
  • Избор на необходимата мощност според броя на секциите
  • Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло
  • Възможност за бързо преустройство от твърдо на течно гориво и обратно

Гориво за uзгаряне: кокс – 26,0 [MJ/kg]; кафяви въглища – 26-30 [MJ/kg]; размер – 40-60 mm

Код Брой секции Топлинна мощност кафяви въглища Работно налягане Воден обем Температура на водата вх/изх Тяга на комина Ефективност Маса Дължина Височина Ширина Цена
(kW) (MPa) (I) (°C) (Pa) (%) (kg) (mm) (mm) (mm) (лв)
000102 3 17,7 0,4 31,5 70 / 90 14 75 – 80 232 655 974 520
000103 4 23,3 0,4 36,2 70 / 90 16 75 – 80 257 750 974 520
000104 5 29,1 0,4 40,9 70 / 90 18 75 – 80 295 845 974 520
000105 6 34,9 0,4 45,6 70 / 90 20 75 – 80 333 940 974 520
000106 7 40,7 0,4 50,3 70 / 90 22 75 – 80 371 1035 974 520
000107 8 46,5 0,4 55,0 70 / 90 24 75 – 80 409 1130 974 520
000108 9 52,3 0,4 59,7 70 / 90 26 75 – 80 447 1225 974 520
000109 10 58,1 0,4 64,4 70 / 90 28 75 – 80 485 1320 974 520