Viadrus U 22 D е чугунен, секционен водогреен котел, разработен за изгаряне на дърва. Предназначен е за работа в отоплителни системи на малки и средни обекти, с температура на водата до 90 °С, при максимално работно свръхналягане до 0,4 МPа.

 Предимства:

  • Висока надеждност и ефективност
  • Лесно обслужване и поддръжка
  • По-голяма горивна камера
  • Не изисква висока тяга на комина
  • Избор на необходимата мощност според броя на секциите
  • Дълъг експлоатационен срок на котелното тяло

 Гориво за uзгаряне: дърва – 14-18 [MJ/kg] ; влажност ² 20%

Код Брой секции Топлинна мощност дърво Работно налягане Воден обем Температура на водата вх/изх Тяга на комина Ефективност Маса Дължина Височина Ширина Цена
(kW) (MPa) (I) (°C) (Pa) (%) (kg) (mm) (mm) (mm) (лв)
000150 4 20 0,4 36,2 70 / 90 16 71 – 78 257 750 974 520
000151 5 25 0,4 40,9 70 / 90 18 71 – 78 295 84 974 520
000152 6 30 0,4 45,6 70 / 90 20 71 – 78 333 940 974 520
000153 7 35 0,4 50,3 70 / 90 22 71 – 78 371 1035 974 520
000154 8 40 0,4 55,0 70 / 90 24 71 – 78 409 1130 974 520
000155 9 45 0,4 59,7 70 / 90 26 71 – 78 447 1225 974 520
000156 10 49 0,4 64,4 70 / 90 28 71 – 78 485 1320 974 520